Как стать прокурором в украине

Что для этого нужно?

Если взять за основу новый закон Украины о прокуратуре, то, то там есть четкие грани: как стать прокурором местной,региональной, гениальной и других прокуратур.

Новый закон — это тот, который действует с 21 апреля 2015 года. В частности, статья 27 этого закона говорит, что прокурором в Украине может быть:

Подробнее порядок принятия прокурора на должность можно просмотреть в 5 разделе закона Украины: «О прокуратуре».С 27 по 29 статью закона расписывается, как должны набирать прокуроров.

Но, чтобы принимать участие в отборе, нужно подать в квалифицированно-дисциплинарную комиссию пакет документов (подаются лично кандидатом):

Далее кандидат на должность прокурора должен пройти квалификационный экзамен прокурора. Проводится еще проверка; потом кандидата, который успешно прошел всё вышеизложенное, отправляют на специальную подготовку. И только после этой подготовки, кандидат на должность прокурора получит официальный документ, что он -прокурор.

Хух, вроде, ничего не забыла — закон долго перечитывать. Хотя, к Генеральному прокурору требования другие и есть еще нюансы, которые здесь не уместить.

Поэтому,даю ссылку на действующий закон по данному вопросу.Перечитайте полностью закон Украины «О прокуратуре» и он ответит на все ваши вопросы в этой сфере. Распечатанного, у меня вышло 90 страниц.

Специфіка роботи прокурором:

Молодий фахівець, поступаючи на службу в прокуратуру, з першого дня повинен засвоїти ієрархію відносин в професійному середовищі. Наприклад, існує серйозна різниця між прокурорами-керівниками і прокурорами-виконавцями (ними є прокурори відділів, помічники).

Робота для прокурора:

Особисті якості:

    • аналітичне мислення
    • принциповість
    • хороша пам’ять і увага
    • висока самооцінка — чітка дикція
    • емоційна стійкість

Зарплата і перспективи професії прокурора:

Прокуратура сьогодні не відчуває кадрового дефіциту. Багато хто починає кар’єру як слідчих прокуратури або помічників прокурора. Наступна сходинка — заступник прокурора. У великих містах на пост керівника (міжрайонного прокурора) можна розраховувати лише років через 10-15. Зрозуміло, за наявності відповідних особистих і професійних якостей.

Профільна освіта:

Вища освіта. Спеціальність «Юриспруденція».

Робота прокурором в Україні:

Інші професії напряму: Юристи, нотаріуси, політологи

А ви знаєте, що професія прокурора не тільки цікава, але і достатньо складна? Щоб з вас вийшов чудовий Прокурор, потрібно володіти теоретичним і практичними знаннями, а головне — уміти гармонійно їх об’єднувати в процесі роботи.

Читайте также:  Как берут на работу в прокуратуру

Також пам’ятайте — успішний Прокурор не може собі дозволити допустити помилку в роботі. Тим більше, якщо ви налаштовані на успішну кар’єру. Адже підвищують тільки кваліфікованих фахівців.

Якщо ж ви вже вирішили, що Прокурор – це ваша майбутня професія, але ще не знаєте, як стати прокурора, перегляньте пропозиції українських вузів і учбових центрів по підготовці фахівців цієї сфери.

Інші документи

Електронна версія кодексу законів про працю України (КЗпП) на рус. і укр. мовах

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, 87 випусків online.

В класифікатор професій вже внесені всі правки, видані після 2005 року

Бланки всіх основних звітів, які кадровик зобов’язаний здавати в два фонди

Приклади положень про відділи, про прийом / звільнення, положення про персонал

Бланки найпоширеніших наказів, необхідних в роботі кадровику

Приклади різних видів трудових угод для компаній різних сфер

Сегодня доверие граждан к ГПУ находится на беспрецедентно низком уровне в 10%.

Ликвидировав функцию общего надзора, Украина сделала серьезный шаг на пути создания европейской системы органов прокуратуры. Пока мы находимся в самом начале пути, пишет ZN.ua.

Прокурорский корпус проходит через регулярные испытания, от исхода которых зависит доверие граждан ко всей правоохранительной системы страны. Во избежание пробуксовки реформ сегодня необходимо решить три задачи: качественно обновить прокурорских кадров, минимизировать политическое давление на прокурорский корпус и, самое главное, — обеспечить неукоснительное следование букве Закона. Без решения этих задач невозможно будет изменить ценностную матрицу прокуроров и повлиять на их мотивацию. А следовательно — доверие граждан к одному из фундаментальных правоохранительных органов грозит остаться на сегодняшнем беспрецедентно низком уровне в 10%.

Важный прецедент

Среди главных политических новостей последнего времени — открытие Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров дисциплинарного производства в отношении одного из руководителей Генеральной прокуратуры. В соответствии с Законом, с момента открытия производства и до вынесения решения по делу, имя прокурора, в отношении которого поступила дисциплинарная жалоба, не может быть обнародовано. Ранее Комиссия уже рассматривала жалобу на этого прокурора и не находила в его действиях состава дисциплинарного проступка. Однако сейчас жалобу на его действия подали лично Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Десталинизация прокуратуры

Функции прокуроров были четко очерчены новым Законом и сведены к поддержанию государственного обвинения в суде, защите прав несовершеннолетних, надзору за следственными органами и исполнением судебных решений. Существенным изменением также стало изъятие статьи о Генеральной прокуратуре из текста Конституции и лишение прокуроров функции досудебного следствия. В 2017 г. эта функция перешла в ведение нового правоохранительного органа — Государственного бюро расследований.

Читайте также:  Какие требования предъявляются к прокурору

За качеством работы и чистотой прокурорских рядов теперь следят два отраслевых органа: Генеральная инспекция и Квалификационно-дисциплинарная комиссия. Задача первой — выявлять нарушения в работе прокуроров, задача второй — блюсти чистоту рядов: определять степень наказания провинившихся и рекрутировать в систему новые кадры. Оба органа являются открытыми для граждан, а в состав Комиссии делегированы представители академической науки и адвокатского корпуса.

За время работы Комиссия получила 1802 жалобы. По результатам разбирательств 120 прокуроров были привлечены к дисциплинарной ответственности. 27 прокуроров — уволены из органов прокуратуры, а еще 49 — вынесены выговоры.

В общем, с формальной точки зрения, на уровне институтов и законов, в системе органов прокуратуры внедрены базовые элементы европейской правовой культуры. Но это не конец пути, а его начало.

Сила инерции

Всего с момента объявления кадрового набора в 2017 г. документы на занятие вакансий в районных прокуратурах подали 727 претендентов. На этапе первоначального отсева было отказано 134 кандидатам. К тестам допущены 593 претендента, а к выполнению практических заданий — 438. По итогам всех этих процедур непосредственно к обучению в Академии на днях приступили 308 слушателей. Это и есть наш первый качественно новый набор будущих прокуроров, находящихся сегодня в фокусе внимания всего юридического сообщества.

Именно поэтому задача следующего этапа реформы прокуратуры состоит в повышении качества государственного обвинения в суде. И базовой мерой, которая поможет решить эту проблему, является обеспечение максимально возможного уровня независимости прокурорского корпуса. Ныне эта независимость ограничена процедурой назначения генерального прокурора. Как известно, его назначает Верховная Рада по представлению президента. Она же решает вопрос об отставке. Избранный по такой системе сроком на 6 лет генеральный прокурор просто не может считаться независимым от влияния политических сил. Это очевидно при анализе назначений заместителей генпрокурора, как правило, представляющих ту или иную политическую силу, поддержавшую в парламенте кандидатуру шефа. При такой ситуации неудивительно, что большинство генеральных прокуроров в нашей новейшей истории не доработали до окончания срока полномочий и лишались должностей при малейшей перемене политического расклада.

Читайте также:  Как по английски прокуратура

Наконец, еще одна существенная проблема на пути реформы органов прокуратуры имеет достаточно широкий характер и не решается быстро. Это — неудовлетворительная подготовка кадров юридическими вузами страны. Что в корне отличает нашу ситуацию от европейской, где репутация вуза и академическая порядочность его студентов автоматически гарантируют высокое качество образования выпускника.

Следовать духу и букве закона

Одним из важнейших факторов успеха реформ является постоянное следование не только духу Закона, но и его букве. Ценности реформ не должны приноситься в жертву корпоративным интересам, а изменения должны стать необратимыми. Если прокуратуру лишили функции следствия, то 1000 следователей прокуратуры должны искать новое место работы в установленные для этого сроки. Если функция общего надзора ликвидирована, нельзя злоупотреблять должностными правами для неправомерного давления на бизнес.

Следование духу и букве Закона — это концентрация на правилах, а не на исключениях. Эта проблема также выходит за пределы органов прокуратуры и охватывает страну в целом.

Хочется проиллюстрировать ее примером из собственного опыта. Как-то я гостил у товарища в Европе. Мы были на машине, и ему нужно было попасть в банк. 40 минут мы кружили в поисках парковки. В итоге нашли место, где можно было припарковаться исключительно на 10 минут. Тогда он попросил меня следить за временем и каждые 10 минут покупать новый талончик, оплачивая время стоянки в паркомате. Иначе нарушение было бы тут же отмечено полицией, а размер штрафа — весьма внушительным.

Прогресс реформ в Украине в целом, и в органах прокуратуры в частности, во многом зависит от того, позволим мы себе исключения из правил или будем преданно следовать им согласно нами же утвержденному плану. На сегодня ситуация является пограничной, и выбор нужно делать сейчас. Кредит доверия граждан не бесконечен.

Источники:
http://jobs.ua/career/view/209
http://nk.org.ua/ukraina/kakaya-genprokuratura-nujna-ukraine-141984

Читайте также:
Adblock
detector